[VŠ] C# za FPZ – Pismeni dio kolokvija (07. 06. 2016.)

Završni kolokvij za kolegij “Algoritmi i programiranje” na Prometnom fakultetu u Zagrebu, a tema koja se obrađuje su Windows forme.

Skriptu sa riješenim kolokvijem možete preuzeti OVDJE.