[VŠ] C# za FPZ – Pismeni dio kolokvija (19. 04. 2016.)

Riješen kolokvij za kolegij “Algoritmi i programiranje” na Prometnom fakultetu u Zagrebu. Teme obrađene u videu su vezane za liste, polja i metode.

Skriptu sa riješenim kolokvijem možete preuzeti OVDJE.