C# za FPZ – kolokviji

Kolokviji

Skriptu s kolokvijima u PDF formatu skinite OVDJE.

Video tutorijali – kolokviji:

  1. Prvi kolokvij #1 (19. 04. 2016. – Grupa A)
  2. Prvi kolokvij #2 (19. 04. 2016. – Grupa B)
  3. Prvi kolokvij #3 (19. 04. 2016. – Grupa C)
  4. Prvi kolokvij #4 (19. 04. 2016. – Grupa D)
  5. Prvi kolokvij #5 (19. 04. 2016. – Grupa E)

Video tutorijali – drugi kolokviji:

  1. Drugi kolokvij #24 (19. 04. 2016. – Grupa A)

Sve video tutorijale (kolokviji) kao YouTube listu možete naći OVDJE.

Pitalice

Skriptu s pitalicama u PDF formatu skinite OVDJE.

Video tutorijali – pitalice:

  1. Pitalice #1 – Operatori i granjanja

Sve video tutorijale (pitalice) kao YouTube listu možete naći OVDJE.

Pitalice s bliceva

Skriptu s pitalicama s bliceva u PDF formatu skinite OVDJE.

Video tutorijali – pitalice s bliceva:

  1. Pitalice s bliceva #1
  2. Pitalice s bliceva #2
  3. Pitalice s bliceva #3

Sve video tutorijale (pitalice) kao YouTube listu možete naći OVDJE.

Podijeli nas drugima!