Dobrodošli u naš mali svijet tutorijala!

Svi tutorijali su trenutno aktivni, tj. konstantno se dodaju za sadržaji za njih. Obzirom da se sadržaj stalno mijenja često provjeravajte sadržaje kako bi mogli biti u toku s najnovijim materijalima.

Sve skripte u sebi imaju datum zadnje promijene kako bi znali kada je izdan zadnji materijal, a popis svih promjena (change log) možete pratiti na stranici svakog pojedinačnog tutorijala.

Trenutno dostupni tutorijali:

1. Baze podataka za FPZ

Naučite kreirati dijagram entiteta, ER dijagram i baze podataka rješavajuću kolokvije i ispite s kolegija “Baze podataka” na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

2. C# za FPZ – ispiti

Video tutorijali i skripta u kojoj rješavamo kompletne ispite za kolegij „Algoritmi i programiranje“ s Fakulteta prometnih znanosti.

3. C# za FPZ – kolokviji

Ako još ima šanse da izbjegnete ispit iz kolegija „Algoritmi i programiranje“ na pravom ste mjestu :). Obzirom da su kolokviji samo gradivo s ispita podijeljeno na dva dijela, iz ove sekcije moguće je učiti i za ispite. Iako su tutorijali prilagođeni nastavnom planu Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, moguće je početi s učenjem programiranja i za ostale željne znanja iz programiranja u programskom jezik C#.

4. C# za FPZ – pitalice

Video tutorijali i skrpta s pitalicama (blicevima) koje su obavezne za ostvarivanje prava za potpis kolegij „Algoritmi i programiranje“ s Fakulteta prometnih znanosti. U ovoj sekciji nema programiranja, ali analiziramo jednostavke odsječke koda i učimo teoriju vezanu za programiranje.

5. C# zadaci

Serijal tutorijala prvenstveno kreiran za kolegij „Računalstvo“ na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, ali prigodan je za sve početnike u programiranju. Svi zadaci su paralelni sa zadacima iz tutorijala za dijagrame toka, tj. isti zadaci su rješavani u oba serijala.

6. Dijagrami toka

Naučite izrađivati dijagrame toka kroz zadatke – od jednostavnijih ka složenijima! Tutorijali su rađeni prema nastavnom gradivu kolegija „Računalstvo“ na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, ali su prilagođeni svim početnicima koji uče dijagrame toka. Nakon što prođete ovaj serijal tutorijala, preporučamo učenje C# programskog jezika preko našeg tutorijala C# zadaci kako bi naučili programirati rješavanjem istih zadataka koje ste rješavali kao dijagrame toka.

7. Računalstvo za FPZ

Riješeni pismeni i usmeni ispiti, kao i kolokviji, iz računalstva za Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu. U ovom serijalu tutorijala naučit ćete brojevne sustave, dijagrame toka, programiranje u C# programskom jeziku, osnove rada u Excelu itd.

Podijeli nas drugima!